Начало|За нас|График|Галерия|Контакти|Треньори|За младоженци|Обучение

Обучение
 
 
Обучение

1. Тренировъчния план, обхваща изучаването на бални и латинотанци, необходими за атрактивно представяне на балове, тържества, банкети, приеми и сватби.

 Необходимият фигурен материал е съобразен с реалните възможности на учащите се и се възприема неусетно и дава резултати!
 Желанието на учащите се нараства с развитието на хореографията, а и така те добиват увереност във възможностите си.

2. В зависимост от групата, в която е танцьорът т.е. за начинаещи, напреднали или индивидуално занимание, планът на обучение се изработва за отличното възпроизвеждане на изучаваните танци. В рамките на една танцова година се постигат нужните резултати заложени в графика. Изучаването на балните и латинотанците, не спира със завършването на съответната учебна танцова година, а продължава в следващата танцова година и т.н., защото само усъвършенстването на движенията и хореографията носи удоволствието и реализацията на наученото!
 За красивото танцуване на балните и латино танци е нужно затвърдено правилно положение на тялото, ръцете, краката, главата на всеки партньор. Много е важна визията на партньорите - усмивка, облекло, обувки, прическа, грим при дамите, аксесоари. За всичко това се говори, учи и осъвършенства в процеса на обучение, което е широк и продължителен период за танцуващите.
 В програмата на обучение ние говорим за фигурния материал като основен в научаването да се танцува, но танцът не е само фигури или движения на ръцете, краката и тялото. Той е отношение най=напред към самия себе си, след това към партньора, към зрителите. Затова танцът има закони, които не могат да бъдат заобиколени, прескочени или омаловажени. Те важат за всеки желаещ да се научи да танцува, да се представя чрез танца и чак тогава идва удоволствието от танца.


3. За въвеждане, развитие и усъвършенстване на балните и латино танци, които се изучават в клуба са разделени в три категории комбинации:
 Бронзова комбинация
 Сребърна комбинация
 Златна комбинация

   

 Бронзовата комбинация се състои от шест основни фигури за всеки танц. Изучава се в рамките на 10 учебни часа. Бронзовата комбинация е въвеждаща в тренировъчния план.
 Сребърната комбинация е продължение на бронзовата, като към нея се прибавят четири нови фигури на танц. Времетраенето за усвояване на комбинацията е 15 учебни часа.
 Златна комбинация - съдържа знанията на сребърната + четири нови фигури на танц. Времетраене - 25 учебни часа.
Вариантите на обучение логично до тук могат да бъдат три т.е.
-при усвояване на бронзова комбинация - начални танцови умения
-при усвояване на сребърна комбинация - добри танцови умения
-при усвояване на златна комбинация - отлични танцови умения.

*Този начин за обучение е валиден при всички варианти предлагани в Клуба т.е. индивидуални тренировки; групови тренировки и груповите ренировки по популярно ТАНГО.

 

Texte alternatif